Проект ,,Панаир на доброволчески инициативи“

НА 08.05.2015г. се проведе церемония по изпращане на доброволците абитуриенти на която присъствуваха и зам.областен управител г-жа Турманова , зам.кмет д-р Мануелян и директор дирекция социални дейности г-жа Казанджиева.

20150508_10061820150508_100716

 

20150508_104048

Връчване на документи за професионална квалификация

В края на месец Януари приключи обучението по професиите Електрозаварчик и Икономист. Младежите и девойките успешно се справиха с практическия изпит и защитиха правото си да упражняват придобитите специалности. Младите мъже получиха Удостоверения за професионална квалификация по специалността Електрозаварчик на ъглови шевове от  преподавателя по теория на заваряването инж. Георги Стоянов. Той им пожела професионална реализация и лични успехи. Инж. Стоянов ги поздрави за добрия избор на професия, защото заварчиците са сред най-търсените специалисти у нас и в Европейския съюз.

Слав Пумпалов връчи Удостоверение за професионална квалификация по специалността Икономист мениджър на младите жени. Неговото послание беше да надграждат своите знания и умения, за да могат да се реализират успешно на пазара на труда.

20150120_161349 20150116_161818 20150116_161734 20150120_161358

Подписване на договор с ММС проект „Панаир на доброволчески инициативи“

Днес беше подписан договор с Министерството на младежта и спорта за изпълнение на проект „Панаир на доброволчески инициативи“, финансиран по Национална програма за младежта /2011 – 2015/, Подпрограма 3 „Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи“.

Проектът включва обучение на нови доброволци, представяне на най-добрите доброволчески инициативи в Община Бургас и церемония за изпращане на доброволците –  абитуриенти.

Дейностите ще се реализират от 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г.

20141211_174719   OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Обучение на фасилитатори

На 3, 4 и 5 октомври 2014 г.  в хотел „Поп Харитон“  до Дряновски манастир се проведе обучение на фасилитатори по програма „Връстници обучават връстници“. Финансира се от Община Бургас по механизма на съфинансиране на дейности по програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“. Обучението включи:

Модул 1: Изготвяне на мултимедийна презентация за предпазване от ХИВ/СПИН на връстници в риск. Видове презентации. Правила за атрактивност и действеност на презентацията

Модул 2: Използване на техниката „Форум театър“ в превенцията на ХИВ/СПИН при работа с връстници с рисково сексуално поведение

Обучители: Десислава Стоянова и Геника Байчева  Организатори: Петя Чакърова и Керанка Георгиева

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

Обучение на фасилитатори по проект „Овластяване на уязвими на трафик млади хора“

На 10, 11 и 12 октомври 2014 г. в Етнографски комплекс в село Медово се проведе III модул от обучението на младите хора по програма „Равни обучават равни“. Акцент беше работа в общността по превенция на трафика на хора.

Обучители: Геника Байчева и Десислава Стоянова

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA 20141010_184041 20141010_174702

Супервизия на екипа на Комплекс за социални услуги „Надежда“ град Карнобат

Проведе се ежемесечна супервизия на екипа на проект Комплекс за социални услуги „Надежда“ град Карнобат – дейности Център за настаняване от семеен тип за възрастни и Център за социална рехабилитация и интеграция.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Обучение на екипа на сдружение „Онколоболни и приятели“ – 24 май 2014 г.

Модул „Набиране на средства за работата на НПО“ се проведе в Пациентски информационен център на Сдружение „Онкоболни и приятели“ в рамките на проект, финансиран от Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г.

Тимбилдинг на екипа на Приют за временно настаняване на жертви на трафик на хора

На 4, 5 и 6 април се състоя обучение на екипа в рамките на проект „Повишаване капацитета на екипа, предоставящ услуга Приют за временно настаняване на жертви на трафик на хора“ финансиран от Програма „Non State Actors and Local Authorities in devolopment“ Брюксел. Програмата насърчава сътрудничеството между местните власти и НПО в развитието на регионите.

20140404_18055920140404_180706

Пресконференция за стартиране на проект „Овластяване на уязвими на трафик млади хора“

 

На 28 април от 10 часа в зала „Нимфа“ на х-л „Аква“  се проведе пресконференция за стартиране на дейностите по проект „Овластяване на уязвими на трафик млади хора“, финаниран по Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.
Участвуваха Секретарят на Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерски съвет, зам. областен управител на Област Бургас, зам. кмет д-р Лорис Мануелян, общински съветници, представители на НПО и приятели на Сдружение „Равновесие“

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA