Заключителен празник по договор BG05M9OP001-2.009-0023-С01 „Ще се справя”, финансиран от ОП „РЧР 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

На 9 декември организирахме празник за приключване на проектните дейности.Празникът по приключване на проекта уважиха Председателят на Общински съвет г-н Георги Пинелов, Кметът на община Созопол г-н Тихомир Янакиев, кметът на село Атия г-н Румен Димитров, кметът на град Черноморец г-н Румен Деспов. Г-н Янакев поздрави децата и екипа на проекта.

Гости бяха г-жа Венелина Андреева, директор на ОУ „В.Левски” Горно Езерово, г-н Евгени Ангелов и г-жа Даниела Милкова от община Карнобат, г-жа Анастасия Колева, координатор  проект „Информирани, обучени, екипирани” на Община Созопол и община Селиолу, ръководителите на читалищата в Росен и Равна гора г-жа Николина Пехливанова и г-жа Иванка Бинчева и техните деца. В празника участваха ЦСРИ гр. Черноморец,  отдел „Закрила на детето” гр. Созопол, екипът на ЦНСТДМУ и членовете на екипа на проекта:

Роси Янева и Нели Тетимова – индивидуално консултиране

Ели Дросева и Деси Донева – умения за общуване в група

Инж. Лидия Дикова – пазаруване, приготвяне на храна и сервиране и Тъкане

Мина Спасова и Геника Байчева – арт терапия

Роси Цонева – дигитална компетентност и работа със софтуер за контрол с поглед

Кичка Стефанова – грънчарство.

Екипът от експерти, който реализира проекта включи психолози, арт терапевти, IT специалисти, професионалисти в областта на храненето и приложните изкуства – грънчарство и тъкачество. Благодарение на тяхната експертиза, ентусиазъм и любов към децата бяха постигнати забележителни резултати: децата се изразяват по-добре, по-самостоятелни и по-уверени в себе си са. Усвоиха методи за разбиране на емоциите си, за овладяване и трансформиране на гнева, разшириха познанията си както за собственото си тяло, така и за света, в който живеем.

Младежите научиха за себе си нови неща: Ангел, че му харесва да копае в градината, Христо – че е много добър на грънчарското колело, Пейо – че е забавно да пътува по света с карта и въображение, Марти – че чете на малките деца като актьор и умее да ги забавлява. Маринка се справя чудесно с лаптопа, Сийка чудесно работи с тесто, меси и точи, Йоана почиства и подрежда професионално, Роси разгърна комуникативните си и лидерски качества.

Пътувахме, разхождахме се, играхме, рисувахме, четохме приказки, разглеждахме карти и глобуси, мечтахме. Учихме се да пазаруваме, да готвим и да сервираме на професионално ниво. Да работим с глина и пластилин, да тъчем на стан и на керемида, да плъстим и да творим.

В резултат на проектните дейности децата получиха принтер и нови компютри, а старите конфигурации бяха ремонтирани. Закупен бе специализиран софтуер за контрол с поглед, предназначен за невербалните деца. Доставено бе грънчарско колело. През проектните период в къщата бяха доставяни материали и консумативи за творческите дейности, за размножителната техника.