Обучение на фасилитатори

На 3, 4 и 5 октомври 2014 г.  в хотел „Поп Харитон“  до Дряновски манастир се проведе обучение на фасилитатори по програма „Връстници обучават връстници“. Финансира се от Община Бургас по механизма на съфинансиране на дейности по програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“. Обучението включи:

Модул 1: Изготвяне на мултимедийна презентация за предпазване от ХИВ/СПИН на връстници в риск. Видове презентации. Правила за атрактивност и действеност на презентацията

Модул 2: Използване на техниката „Форум театър“ в превенцията на ХИВ/СПИН при работа с връстници с рисково сексуално поведение

Обучители: Десислава Стоянова и Геника Байчева  Организатори: Петя Чакърова и Керанка Георгиева

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

Обучение на фасилитатори по проект „Овластяване на уязвими на трафик млади хора“

На 10, 11 и 12 октомври 2014 г. в Етнографски комплекс в село Медово се проведе III модул от обучението на младите хора по програма „Равни обучават равни“. Акцент беше работа в общността по превенция на трафика на хора.

Обучители: Геника Байчева и Десислава Стоянова

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA 20141010_184041 20141010_174702