Посещение на оперно- балетен спектакъл,,Снежанка и седемте джуджета“ в театър за драма, опера и балет гр.Бургас проект BG05M2OP001-3.001-0013-C02,,Равен старт-успешни ученици“

На 14.12.2016г. деца от подготвителни групи на ОУ,,Васил Левски“кв.Горно Езерово“гр.Бургас посетиха постановката на театъра за драма, опера и балет в гр.Бургас – ,,Снежанка и седемте джуджета“.

20161214_114848 20161214_115004 20161214_120123 20161214_120556 20161214_121812 20161214_132013 20161214_120116 20161214_131952 20161214_131927 20161214_120113

Посещение на зоологическа градина в гр.Айтос проект BG05M2OP001-3.001-0013-C02

На 24.11.2016г. деца от подготвителни групи на ОУ,,Васил Левски“ кв.Горно Езерово гр.Бургас посетиха зоологическата градина в град Айтос .Екскурзията беше организирана във връзка изпълнение на проект BG05M2OP001-3.001-0013-С02 ,,Равен старт – успешни ученици“ реализиран от Сдружение ,,Равновесие“ с партньорството на ОУ,,Васил Левски“.

 

img_0302 img_0286 img_0203 img_0177 img_0164 img_0320

Провеждане на изнесено тридневно обучение по проект BG05M2OP001-3.001-0013-C02,,Равен старт-успешни ученици“

От 9.12.2016г. до 11.12.2016г. в хотел ,,Тирон“ Старозагорски минерални бани се проведе тридневно обучение за родители по проект,, Равен старт-успешни ученици“ на Сдружение ,,Равновесие“ с партньор ОУ ,,Васил Левски“ кв.Горно Езерово гр.Бургас.По време на обучението бяха проведени упражнения за групова комуникация,превенция на агресията с помощта на форум театър,тимбилдинг.Обучителки бяха Геника Байчева и София Делишменова.

 

15497577_1371990242832573_758843843_n 15497476_1371990759499188_424988341_n img_2456 15571374_1371990259499238_1837394230_n-2 15555126_1371997012831896_16717272_n 15554657_1371990772832520_768652993_n