Супервизия в Община Карнобат по догобор №BG050P001-2.002-0038-C001

На 27.09.2016г.  в офиса на Звено за предоставяне на услуги в домашна среда в Община Карнобат беше проведена супервизия с лични асисистенти и домашни помощници работещи по проект ,,За по-независим живот – интегрирани услуги за социално включване в общността или домашна среда в Община Карнобат“ по схема ,,Независим живот“.Супервизията беше проведена от Сдружение ,,Равновесие“ със супервизор г-жа Керанка Байчева.

 

20160927_140930 20160927_140946 20160927_145439 20160927_145434 20160927_145428 20160927_141003

Супервизия на в центъра за настаняване от семеен тип в с.Атия Община Созопол

На 21.09.2016г. Сдружение ,,Равновесие“ проведе супервизия на екипа на Център за настаняване от семеен тип в село Атия Община Созопол ръководен от г-жа Лидия Дикова.Супервизията беше извършена от супевизор г-жа София Делишменова.

 

20160920_171803 20160920_171753 20160920_170935 20160920_170904 20160920_170853

Сдружение ,,Равновесие“проведе въвеждащо и надграждащо обучиния в Община Созопол по проектно предложение ,,Съпричастност“

На 30.08,31.08 и 01.09.2016година Сдружение ,,Равновесие“ проведе въвеждащо и надграждащо обучения на лични асистенти и домашни помощници в Община Созопол във връзка с стартирането на проектно предложение ,,Съпричастност“ по безвъзмездна финансова помощ,,Независим живот“ .Обучението беше проведено в заседателната зала на Общински съвет с обучители Росица Янева и Керанка Байчева.Присъствува 49 участници които ще работят като лични асистенти и домашни помощници.По време на обучението бяха предоставяни теоретични постановки,нормативни документи в сферата на социалните услуги,надграждащи знания и умения,обмен на опит за спавяне в работни ситуации,бяха изиграни тонизиращи психологически игри и решаване на казуси свързани с работата на социалните асистенти и домашни помощници.

 

20160901_115115 20160901_101656 20160901_101639 20160901_091151 20160901_091147 20160901_091134 20160901_091110 20160901_091106 20160901_090708

Супервизия в Община Карнобат по догобор №BG050P001-2.002-0038-C001

На 26.08.2016г. се проведе супервизия в офиса на Община Карнобат за управление на проект ,, Независим  живот“ договор №BG05op001-2.002-0038-C001,,За по-незевисим живот-интегрирани услуги за социално включване в общността или домашна среда в Общна Карнобат“.Бяха проведени супервизии с екипа на проекта и лични асистенти и домашни помощници.
20160831_140655 20160831_142153 20160831_142143 20160831_141729

 

 

Провеждане на супервизия в община Сунгурларе проект,,Солидарност“№ВG05M9OP001-2-002-0050-C001

 

На 25.08.2016г. се проведе супервизия в община Сунгурларе с персонала изпълняващ осъществяването на дейностите за реализацията на проект,, Независим живот“  договор №ВG05M9OP001-2-002-0050-C001 ,,Солидарност“Беше извършено посещение в дома на потребител от село Прилеп община Сунгурларе ,направихме посещение и на новия Център за почасово предоставяне на услуги в домашна среда.
20160831_091716 20160831_091714 20160831_091659 20160831_091656 20160831_091654 20160831_091650 20160831_091632