Изнесено обучение на доброволци и младежи горна степен на училищно обучение по проект програма ,,Дъга“

От 30.09. до 2.10.2016г-и от 7.10 до 9.10.2016г. в гр.Царево се проведе обучение на доброволци към  Община Бургас и  Сдружение ,,Равновесие“ и ученици от СУ ,,Христо Ботев“ гр.Камено във връзка с реализацията на проект ,,Деца и младежи срещу трафика на бебета и деца в Община Камено“.Обучението за всяка от групите беше тридневно и реализирано с помоща на професионално подготвената обучителна програма на обучителките    Нина Стоева , Ваня Бонева и Геника Байчева.

20161009_114411 20161009_102430 20161009_125651 20161008_114016 20161008_113936 20161008_113817 20161007_172444 20161007_172431 20161002_093156 20160930_183430