eea grants

eea grants

ПРОЕКТ „ОВЛАСТЯВАНЕ НА УЯЗВИМИ НА ТРАФИК МЛАДИ ХОРА”

ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ СДРУЖЕНИЕ „РАВНОВЕСИЕ”
В ПАРТНЬОРСТВО С НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА

ФИНАНСИРА СЕ ОТ ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА НПО В БЪЛГАРИЯ ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП 2009-2014 Г.

ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:
 Овластяване на уязвими на трафик млади хора чрез предоставяне на възможности за информиран избор за собствените им и на близките живот и бъдеще

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:
 Придобиване на знания и усвояване на умения за превантивна работа в собствената си общност;
 Разработване на информационна стратегия и нейното приложение в уязвимите общности;
 Получаване на професионална квалификация по две професии от младите хора.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:
 Организация и управление на проекта, вътрешен мониторинг и отчитане;
 Обучение на фасилитатори по програма «Равни обучават равни»;
 Подготовка на цялостна информационна стратегия. Изготвяне на атрактивни текстови и визуални материали. Отпечатване и разпостранение на материали за визуализация и публичност;
 Квалификационно обучение на безработни млади хора.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
 Сформиран екип за управление на проекта; Осигурен ресурс за прецизно изпълнение на проектните дейности; Постигната ефективна комуникация между участниците в проектните дейности; Проведени редовни срещи на екипа; Предадени своевременно технически и финансови отчети;
 Проведен подбор на 24 безработни младежи от Община Камено, Община Средец и Община Бургас; Осъществени три тридвевни обучения на фасилитаторите; усвоени знания и умения за превантивна работа в общността; връчени 24 сертификата;
 Създадена цялостна дългосрочна информационна стратегия; Изработени и разпостранени 1 банер, 2000 флайера, 2000 брошури; 1 видеоплип, 200 шапки, 200 тениски, 300 гривни, 300 папки, 300 химикалки; Организирани стартираща пресконференция, заключителна кръгла маса и хепънинг.
 24 млади жени и мъже получили професионална квалификация и получили удостоверение съгласно изискванията на НАПОО.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: 15 месеца: От 29 януари 2014 до 29 април 2015 г.

DSC01111 DSC01106

 

 • Заключителна кръгла маса

    На 21.04.2015 год. в зала „Амфибия“ на хотел „Аква“ се проведе заключителна кръгла маса по проект „Овластяване на уязвими на трафик млади хора“. Участваха партньорите по проекта, колеги от НПО, които подкрепяха реализацията в Камено и Средец,   обучаваните младежи. Обсъдени бяха проблемите на трафика на хора в населените места, в които бяха проведени информационни […]
  Прочети още
 • Връчване на документи за професионална квалификация

  В края на месец Януари приключи обучението по професиите Електрозаварчик и Икономист. Младежите и девойките успешно се справиха с практическия изпит и защитиха правото си да упражняват придобитите специалности. Младите мъже получиха Удостоверения за професионална квалификация по специалността Електрозаварчик на ъглови шевове от  преподавателя по теория на заваряването инж. Георги Стоянов. Той им пожела професионална реализация […]
  Прочети още
 • Квалификационно обучение заварчици

  Продължава квалификационно обучение за придобиване на професията електро заварчик като в момента се провежда практическо обучение. На 27.10.2014г. започна квалификационно обучение за придобиване на професията електрозаварчик . Обучението се провежда в ЦПО ,,Зорница“.В групата се включиха десет мъже от гр.Средец, гр.Камено и кв.Горно Езерово гр.Бургас. Първият модул включи теоретични знания.
  Прочети още
 • Квалификационно обучение икономист мениджър

  На 8 ноември 2014г. стартира обучението по професията икономист мениджър. В него участвуват 14 жени от гр.Средец, гр.Камено и квартал Горно Езерово гр.Бургас.Обучението се провежда от младият, но опитен обучител Слав Пумпалов. Занятията са интересни, използват се мултимедийни презентации. Акцент в учебната програма е поставен на практическото обучение, което е основно правило в обученията за възрастни.Занятията протичат […]
  Прочети още
 • Кампании за превенция трафика на хора

  Квартал Горно Езерово, Община Бургас, 2о октомври 2014 г.   град Камено, 22 октомври 2014 г. село Кръстина, 23 октомври 2014 г.          
  Прочети още
 • Обучение на фасилитатори по програма „Равни обучават равни“ -III модул

    На 10, 11 и 12 октомври 2014 г. в Етнографски комплекс в село Медово се проведе III модул от обучението на младите хора по програма „Равни обучават равни“. Акцент беше работа в общността по превенция на трафика на хора. Обучители: Геника Байчева и Десислава Стоянова
  Прочети още
 • Обучение на фасилитатори по Програма „Равни обучават равни“ II модул

  От 9 до 11 май включително се проведе втория модул на обучението на фасилитатори по програма „Равни обучават равни“. Програмата се концентрира върху работата на терен с уязвими на трафик млади хора от общността. 24 младежи от Камено, Средец и Община Бургас учиха, забавляваха се, дискутираха как да бъдат максимално полезни на  своите семейства, близки, […]
  Прочети още
 • Обучение на фасилитатори по програма „Равни обучават равни“ – I модул

    На 29 и 30 април и на 1 май 2014 г. се състоя първия модулна  обучението на фасилитатори по метода „Равни обучават равни“. Обучител в първи модул беше Добрияна Петкова. В програмата на обучението бяха включени основните понятия, свързани с трафика на хора, ключови моменти на националното и международно законодателство, основни институции и организации работещи по […]
  Прочети още
 • Обучение на екипа по проекта и екипа на Приют за временно настаняване на жертви на трафик на хора

  На 28 април 2014 година от 11 часа в зала „Нимфа“ на хотел „Аква“ се състоя обучение на екипа на проекта. Участваха и специалисти, работещи в Приют за временно настаняване на жертви на трафик на хора. Обсъдени бяха основните стъпки на тримодулната обучителна програма, която предстои да бъде реализирана в рамките на проект „Овластяване на уязвими […]
  Прочети още
 • Пресконференция за стартиране на проект „Овластяване на уязвими на трафик млади хора“

  На 28 април 2014 г. от 10 часа се състоя стартираща пресконференция за проект „Овластяване на уязвими на трафик млади хора“. Събитието се състоя в зала „Нимфа“ на хотел „Аква“ Бургас. Символичен домакин на пресконференцията беше д-р Лорис Мануелян, заместник кмет на Община Бургас Ресор Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт като Председател […]
  Прочети още
 • Набиране на бенефициенти

    През месеци февруари и  март 2014 година бяха проведени серия от срещи с желаещи да  участват в проектните дейности. Срещите бяха организирани със съдействието на партньорските организации от Камено, Средец и Горно езерово, а именно Амалипе Камнено, Областен ромски съюз и Верният настойник. Критериите за подбор на участниците бяха реална грамотност и авторитет в собствената […]
  Прочети още