Програма,,Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България“

IMG_0201OLYMPUS DIGITAL CAMERA

От2003 до 31.12.2014г. изпълняваме Компонент 7:,,Превенция на рисковото сексуално поведение на младежи  в извън училищна среда чрез разширяване на обхвата на услугите и програмите , насочени към младите хора“ в  рамките на Програма,, Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България“, финансиран от Глобалния фонд за превенция на СПИН , туберколоза и малария към ООН.Тази своя дейност осъществяваме с помощта на доброволци от техникуми и гимназии в град Бургас.

През 10-годишния период на реализация на проектните дейности са обучени стотици доброволци по програми „Връстници обучават връстници“ и „Връстници консултират връстници“. Проведени са десетки кампании с участието на доброволците по повод Международния ден за борба с ХИВ/ СПИН, Международния ден за солидарност с жертвите на СПИН, Деня на влюбените, Лятна анти-СПИН кампания.

К7-Кръгла маса IMG_3590 IMG_0144 pandelka 017 К7-кампания 14 февруари (2)

Обучение на доброволци Елена 2013 г.

Обучение на доброволци Елена 2013 г.