Обучение на родители по проект ,,Равен старт успешни ученици“ договор BG05M2OP001-3.001-0013-C02

От 24.11.2017г. до 26.11.2017г. в хотел ,,Флора“ Боровец се проведе обучение на родители на ученици от училище ,,Васил Левски“ квартал Горно Езерово гр.Бургас.Обучителките Геника Байчева и София Делишменова посредством мултимедийно представяне ,интерактивни игри,форум театър и дискусии помогнаха на родителите да разберат необходимостта от редовно посещение на занятията в подготвителните групи,записване на децата в училище и по голяма ангажираност в образователния процес.

 

20171126_091418 20171126_091409 20171126_091401 20171126_091357 20171126_091338 20171126_091317 20171126_091314 20171125_102629 20171125_094722 20171125_094713 20171125_094529 20171125_094047 20171125_093934 20171125_093414 20171125_093356 20171125_093336