Обучение на младежи по проект „Доброволчеството – моя лична кауза“

Проект „Доброволчеството – моя лична кауза” насърчава включването на млади доброволци в дейности, насочени към утвърждаване на здравословен начин на живот в младежка възраст. Проектът се осъществява от Сдружение „Равновесие” в партньорство с Община Бургас. Финансира се от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи” по Национална програма за младежта (2011-2015), Подпрограма 3: Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи.

DSC02120 DSC02111 DSC02072 DSC02047