Откриване на проект BG05M9OP001-2.009-0023-C01 „Ще се справя”

На 29 ноември се състоя официално откриване на проект BG05M9OP001-2.009-0023-C01 „Ще се справя”, реализиран от сдружение „Равновесие” и Община Созопол. На събитието присъстваха Председателя на Общински съвет Созопол г-жа Красимира Германова, кметът на община Созопол г-н Панайот Рейзи, заместник кмет г-жа Катя Стоянова, кметът на село Атия г-жа Ренета Стоева, представители на институции, членове на сдружение „Равновесие”, граждани.

Проектните дейности бяха накратко представени от г-жа Байчева, ръковорител на проекта. Децата бяха поздравени от кмета г-н Рейзи, който пожела успех на проекта. В неформална обстановка децата и младежите споделиха своите мечти за бъдеща професия и самостоятелен живот.

Едно от най-емоционалните преживявания предизвикаха децата от ОУ „Васил Левски”квартал Горно Езерово, които бяха изненада за празника и не само ги поздравиха, но и ги въвлякоха в танци.