Провеждане на интерактивно обучение ,,Училище за родители“ договор BG05M2OP001-3.001-0013-C02

На 30.01. и на 9.02.2017 година в залата на народно читалище ,,Хамалогика 2014″ гр.Бургас се проведоха обучения ,,Училище за родители“ по проект ,,Равен старт – успешни ученици“.Целта е насърчаване на родителите да подкрепят децата си за редовно посещение на занятията на подготвителните групи като залог за успешна адаптация към училищния живот и предпоставка за училищни успехи.Обучителната програма беше посрещната с интерес от майките.

 

20170130_151325 20170130_152925 20170130_152935 20170130_152949 20170130_152958 20170130_153219 20170130_165856 20170130_165911 20170130_165925 20170130_165957 20170130_171716 20170130_171725

Обучение на младежи от СОУ ,,Христо Ботев “ гр.Камено по проект ,,Младежи срещу трафика на бебета и деца в община камено“

От 27.01. до 29.01.2017 и от 3.02. до 5.02.2017 година в хотел ,,Аква“гр.Бургас се проведе обучение на ученици от СОУ ,,Христо Ботев“ гр.Камено по проект,,Младежи срещу трафика на бебета и деца в община Камено“ осъществен с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта.В обучението учствуваха тридесет и двама ученици.

 

20170205_122127 20170204_172340 20170204_165858 20170204_152633 20170204_150516 20170204_145928 20170204_145843 20170204_152609 20170204_150406 20170204_145928 20170204_112138 20170204_112018 20170203_173124 20170203_172717 20170129_121335 20170127_180323 20170127_174356