Еднодневна екскурзия до местност ,,Божура“ община Средец

На 27.10.2017г. във връзка изпълнение от Сдружение ,,Равновесие“ на  проект ,,Равен старт – успешни“ бе организирана и проведена еднодневна екскурзия с деца от подготвителни групи на ОУ,,Васил Левски“.Малките ученици заедно със своите ръководители разгледаха посетителски център местността ,,Божура“ община Средец.