Обучение на екипа на Детска градина ,,Слънце“ гр.Камено

Сдружение „Равновесие” през месец ноември 2018г. проведе обучение на екипа на Детска градина „Слънце”  град Камено на тема „Емоционална интелигентност”. Използвани бяха интерактивни методи. Педагозите участваха активно като споделиха личен и професионален опит. Договорено бе следващо обучение да бъде през януари 2019 г.