Супервизия на екипа на Комплекс за социални услуги „Надежда“ град Карнобат

Проведе се ежемесечна супервизия на екипа на проект Комплекс за социални услуги „Надежда“ град Карнобат – дейности Център за настаняване от семеен тип за възрастни и Център за социална рехабилитация и интеграция.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Обучение на екипа на сдружение „Онколоболни и приятели“ – 24 май 2014 г.

Модул „Набиране на средства за работата на НПО“ се проведе в Пациентски информационен център на Сдружение „Онкоболни и приятели“ в рамките на проект, финансиран от Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г.