Обучение на фасилитатори по програма „Равни обучават равни“ – I модул

OLYMPUS DIGITAL CAMERA P1050274 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

На 29 и 30 април и на 1 май 2014 г. се състоя първия модулна  обучението на фасилитатори по метода „Равни обучават равни“. Обучител в първи модул беше Добрияна Петкова. В програмата на обучението бяха включени основните понятия, свързани с трафика на хора, ключови моменти на националното и международно законодателство, основни институции и организации работещи по проблема и най-вече работещи с жертви на трафик на хора. Акцент на първите модули беше поставен върху жертвите–кои са основните рискови групи /идентификация на жертвите; механизми на въвличане, последици за жертвите/ техните семейства, реинтеграция.

P1050314 P1050288

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

P1060424 P1060416

P1050381 P1050322