Обучение на екипа по проекта и екипа на Приют за временно настаняване на жертви на трафик на хора

На 28 април 2014 година от 11 часа в зала „Нимфа“ на хотел „Аква“ се състоя обучение на екипа на проекта. Участваха и специалисти, работещи в Приют за временно настаняване на жертви на трафик на хора.

Обсъдени бяха основните стъпки на тримодулната обучителна програма, която предстои да бъде реализирана в рамките на проект „Овластяване на уязвими на трафик млади хора“ в съответствие с Националния механизъм за  насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA