Набиране на бенефициенти

DSC01105 DSC01116

През месеци февруари и  март 2014 година бяха проведени серия от срещи с желаещи да  участват в проектните дейности. Срещите бяха организирани със съдействието на партньорските организации от Камено, Средец и Горно езерово, а именно Амалипе Камнено, Областен ромски съюз и Верният настойник.

Критериите за подбор на участниците бяха реална грамотност и авторитет в собствената си общност.