Квалификационно обучение икономист мениджър

На 8 ноември 2014г. стартира обучението по професията икономист мениджър. В него участвуват 14 жени от гр.Средец, гр.Камено и квартал Горно Езерово гр.Бургас.Обучението се провежда от младият, но опитен обучител Слав Пумпалов. Занятията са интересни, използват се мултимедийни презентации. Акцент в учебната програма е поставен на практическото обучение, което е основно правило в обученията за възрастни.Занятията протичат в сградата на Общински бизнес инкубатор.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA