Заключителна кръгла маса

 

На 21.04.2015 год. в зала „Амфибия“ на хотел „Аква“ се проведе заключителна кръгла маса по проект „Овластяване на уязвими на трафик млади хора“. Участваха партньорите по проекта, колеги от НПО, които подкрепяха реализацията в Камено и Средец,   обучаваните младежи. Обсъдени бяха проблемите на трафика на хора в населените места, в които бяха проведени информационни кампании и бяха подготвени консултанти по превенция на трафика по метода „Равни консултират равни“.

20150421_151124 20150421_154919