Център за професионално обучение към Сдружение „Равновесие”

DSC_0341DSC_0340

Център за професионално обучение към Сдружение „Равновесие”

Директор: Весела Бъчварова

НОВИНИ: В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ СЕ ПРОВЖДАТ 3 КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСА:

1. МАНИКЮРИСТ по програма „АЗ МОГА ПОВЕЧЕ“

2. ИКОНОМИСТ МЕНИДЖЪР в рамките на проект „ОВЛАСТЯВАНЕ НА УЯЗВИМИ НА ТРАФИК МЛАДИ ХОРА“

3. ЗАВАРЧИК  в рамките на проект „ОВЛАСТЯВАНЕ НА УЯЗВИМИ НА ТРАФИК МЛАДИ ХОРА“, финансиран от Програма за подкрепа на НПО в България от Финансовия механизъм на ЕИП 2009 -2014 г. Обучението се организира от Сдружение „Равновесие“ и се провежда от ЦПО „Зорница“

Сдружение „Равновесие” притежава лицензия № 200812601, издаден с протокол 09/16.07.2008 г. на Управителния съвет на НАПОО. Лицензията дава право на Сдружение „Равновесие” да предоставя професионални обучения с издаване на документ за завършена квалификационна степен по 14 професии.

Защитено жилище за млади хора с увреждания - 2010 – 2011гOLYMPUS DIGITAL CAMERAЗащитено_жилище_за_млади_хора_с_увреждания_2010_2011_Изображение0888Защитено_жилище_за_млади_хора_с_увреждания_2010_2011_Изображение0884

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Сдружението притежава лиценз от НАПОО по следните професии и специалности:

1. Професия „Хотелиер“, код 811010
1.1. специалност „Организация на хотелиерството“,
код 8110101 – трета степен на прфесионална квалификация.
2. Професия „Администратор в хотелиерството“, код 811020
2.1. специалност „Организация на обслужване в хотелиерството“, код 8110201 – трета степен на професионална квалификация.
3. Професия „Ресторантьор“, код 811060
3.1. специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение“, код 8110602 – трета степен на професионална квалификация.
3.2. специалност „Кетеринг“, код 8110603 – трета степен на професионална квалификация
.
4. Професия „Сервитьор-барман“, код 811080
4.1. специалност „Обслужване в заведения за обществено хранене“, код 8110801 – втора степен на професионална квалификация
.
5. Професия „Готвач“, код 811070
5.1. специалност „Производство на кулинарни изделия“, код 8110701 – втора степен на професионална квалификация.

6. Професия „Екскурзовод“ , код 812030
6.1. специалност „Екскурзоводство“, код 8120301 – трета степен на професионална квалификация.
7. Професия „Аниматор“, код 812040
7.1. специалност „Туристическа анимация“, код 8120401- трета степен на професионална квалификация.

8. Професия “Фирмен мениджър”, код 345020,
8.1.специалност “Мениджмънт в туризма”, код 3450205, трета степен на професионална квалификация.

8.2.специалност “Мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорството”, код 3450204, трета степен на професионална квалификация.

9.Професия “Фризьор”, код 8150101

9.1.специалност “Фризьорство”, код 8150101, втора степен на професионална квалификация

10.Професия “Козметик”, код 815020

10.01.специалност “Козметика”, код 8150201, втора степен на професионална квалификация

11.Професия „Сътрудник социални дейности”, код 762020

11.01.Специалност „Социална работа с деца и семейства в риск”, код 7620201, трета степен на професионална квалификация

11.02. Специалност „Социална работа с деца и възрастни с гронични заболявания”, код 7620221, трета степен на професионална квалификация

12. Професия „Помощник възпитател”, код 762030

12.1. Специалност „ Помощник възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”, код 7620301, трета степен на професионална квалификация

13. Професия „Социален асистент”, код 763040

13.1. Специалност „Подпомагане на деца”, код 7620401, втора степен на професионална квалификация

13.2. Специалност „Подпомагане на възрастни”, код 7630402, втора степен на професионална квалификация

14.Професия „Маникюрист – педикюрист”, код 815030

14.1. Спезиалност „Маникюр, педикюр и ноктопластика”, код 8150301, втора степен на професионална квалификация.

Центърът за професионално обучение разполага с екип от преподаватели, съставен от водещи специалисти от Колеж по туризъм Бургас, Гимназия по туризъм, Бургас, както и професионалисти – фризьори, маникюристи и козметици, с утвърдено име в града. Висок професионален опит и квалификация притежава екипът обучители в професиите и специалностите от социалната сфера.

Продължителност на обученията – от 1 до 6 месеца, от 30 до 660 часа.

Има варианти за групово,индивидуално обучение, съботно-неделни и вечерни курсове.

При записване са необходими следните документи:

  • Документ, удостоверяващ нивото на образование /диплома за завършено средно образование; за завършен клас от средното образование; за завършено основно образование/

  • Молба

  • Автобиография

  • Лична карта

  • 3 броя снимки

Издават се два вида документи :

  1. Удостоверение за професионално обучение, след полагане на теоретичен и практически изпит

  2. Свидетелство за професионална квалификация, след полагане на държавен изпит – теоретична и практическа част.