Проект „Лесно като детска игра. /Интерактивна академия за емоционална интелигентност/“Фондация ,,Лъчезар Цоцорков“

 

Проектът „Лесно като детска игра. /Интерактивна академия за емоционална интелигентност/” е насочен към социално – емоционално образование на децата и техните семейства чрез създаване и въвеждане на интерактивна програма за обучение в началното училище.

Финансира се в рамките на Проект за социално-емоционално образование по Програма „Образование“ на Фондация „Лъчезар Цоцорков“. Ще се реализира в ОУ „Христо Ботев“ град Черноморец и ОУ “Отец Паисий“ село Равна гора, община Созопол.

В процес на разработване е обучителна Програма за социално-емоционално образование за деца от втори до четвърти клас, която ще бъде разпостранена след учителите от община Созопол и всички педагози, които проявят интерес. Структурирането на програмата и  обучението на малките ученици е съвместна работа на педагозите от училищата и експерти от сдружение „Равновесие“.

Екипът на проекта е убеден, че успех в образователно-възпитателния процес може да бъде постигнат, ако бъдат предприемани съгласувани действия на експерти, ученици, учители и родители. Преди да започне работа в училищата, екипът на проекта ще проведе тридневно изнесено обучение по разработената програма за социално-емоционално образование на учителите, директорите и заместник директорите  от училищата в гр. Черноморец и с. Равна гора, община Созопол. В следващите месеци паралелно със заниманията на децата ще бъдат организирани и обучения на родителите им.

Проектът стартира на 15 декември 2020 г. и ще продължи 12 месеца. В края на периода ще бъде направена оценка на постиженията от екип на фондация „Лъчезар Цоцорков“. При постигане на удовлетворителни резултати има вероятност да бъде разширено прилагането на програмата и в останалите училища на община Созопол.

 

Posted in Новини.