Проект CB005.1.12.082/1 „Съвместни инициативи на учениците от двете страни на границата за опазване природното богатство на Странджа планина”

 

Проекта се реализира  по програма Interreg – IPA CBC Bulgaria – Turkey

Водеща организация:  Основно училище „Васил Левски” Бургас. :

Партньори: 1. Основно училище в Селиолу – Селиолу, Турция
2. Каймакамство на Селиолу – Селиолу, Турция

Сдружение „Равновесие” подготвя Учебна програма за екологично образование на клуб по интереси „Ученическа еко академия”, Наръчник на учителя и учебни тетрадки за българските и турски ученици от 4 и 5 клас.Дейностите ръководени от Сдружение ,,Равновесие“ се реализираха през периода  от 1 октомври 2017г. до 15 юни 2018г. Учебната програма,Наръчника на учителя и учебните тетрадки бяха съставени от доц.д-р Апостол Милчев Апостолов,доц.д-р Мария Чанева Бруждилова,доц.д-р Данка Иванова Сулева с помощта на Десислава Денева Стоянова и Геника Байчева Байчева.

Снимки: Провеждане на извън класни занимания на учениците от 4 и 5 клас от училище ,,Васил Левски“Бургас от доц.д-р Мария Бруждилова,доц.д-р Данка Сулева и доц.д-р Апостол Апостолов