Провеждане на изнесено тридневно обучение по проект BG05M2OP001-3.001-0013-C02,,Равен старт-успешни ученици“

От 9.12.2016г. до 11.12.2016г. в хотел ,,Тирон“ Старозагорски минерални бани се проведе тридневно обучение за родители по проект,, Равен старт-успешни ученици“ на Сдружение ,,Равновесие“ с партньор ОУ ,,Васил Левски“ кв.Горно Езерово гр.Бургас.По време на обучението бяха проведени упражнения за групова комуникация,превенция на агресията с помощта на форум театър,тимбилдинг.Обучителки бяха Геника Байчева и София Делишменова.

15497476_1371990759499188_424988341_n 15554657_1371990772832520_768652993_n 15497577_1371990242832573_758843843_n 15571374_1371990259499238_1837394230_n-2 15571258_1371990792832518_154151253_n