Компютърно обучение на деца и младежи от ЦНСТ ДМУ село Атия проект ,,Ще се справя“

Дейност 7 „Обучение за придобиване на ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” е една от най-харесваните от децата и младежите от ЦНСТДМУ село Атия. Провежда се от компютърния спициалист Росица Цонева от „Планикс „ ЕООД.