Бих искал да кажа

Снимка на деца, който играят в класна стая - Бих искал да кажа - 2001 3

През 2001 г. реализирахме проект “Бих искал да кажа”.

Посветен е на нечуващите деца, които се обучават в ОУ “П. К. Яворов” – г. Бургас.
Беше купена на специализирана звукоусилваща апаратура за рехабилитация на слуха. Преминаха тренингово обучение за подобряване на адаптивните възможности, повишаване и обективизиране на самооценката. В този проект работихме съвместно с Фондация “Александър Бел – деца с увреден слух”. Финансиран бе от Програма ФАР АКСЕС на Делегацията на Европейската комисия у нас. София, ул. “Московска” 9.

 

Бих искал да кажа - 2001 1 Снимка в класна стая - Бих искал да кажа - 2001 2  Бих искал да кажа - 2001 4