Обучение на фасилитатори

На 3, 4 и 5 октомври 2014 г.  в хотел „Поп Харитон“  до Дряновски манастир се проведе обучение на фасилитатори по програма „Връстници обучават връстници“. Финансира се от Община Бургас по механизма на съфинансиране на дейности по програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“. Обучението включи:

Модул 1: Изготвяне на мултимедийна презентация за предпазване от ХИВ/СПИН на връстници в риск. Видове презентации. Правила за атрактивност и действеност на презентацията

Модул 2: Използване на техниката „Форум театър“ в превенцията на ХИВ/СПИН при работа с връстници с рисково сексуално поведение

Обучители: Десислава Стоянова и Геника Байчева  Организатори: Петя Чакърова и Керанка Георгиева

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

Posted in Новини.