Обучение Дейност 7 ,,Дегитална компетентност“ в ЦНСТ ДМУ село Атия

Дейност 7 „Обучение за придобиване на ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” е една от най-харесваните от децата и младежите от ЦНСТДМУ село Атия. Провежда се от компютърния спициалист Росица Цонева от „Планикс „ ЕООД.

Posted in Новини.