Летен лагер в гр.Малко Търново хотел ,,Зелено училище“ по проект BG05M9OP001-2.009-0023-C01

В изпълнение на Дейност 9 „Странджа – екологично образование, умения за ориентиране в природата“ през месец Август 2019 г. беше проведен седемдневен лагер в „Зелено училище” град Малко Търново.

Разнообразната програма имаше за цел да запознае децата и младежите от ЦНСТДМУ с. Атия с богатствата на флората и фауната на Странджа планина, да ги насърчи в тяхното опазване и да ги научи да се справят с предизвикателствата на природата.

Посетени бяха музеите на града, водопадите Докузак и природно-архитектурния резерват Бръшлян. Много игри, приятни занимания и чудесни впечатления съпътстваха пътуването.

sdr

dav

sdr

Posted in Новини.