Пресонференция по проект ,,Деца и младежи срещу трафика на бебета и деца в Община Камено“

На 18 09.2015г. в гр.Камено се проведе пресконференция във връзка с откриване на проекта ,,Деца и младежи срещу трафика на бебета и деца в Община Камено“ станал възможен благодарение на фондация,,Работилница за граждански инициативи“,по програма ,,Дъга“ 2015 – 2017 г. с финансовата подкрепа на фондация ,,Велукс“

20150918_103023 20150918_101805 20150918_102301

„ДЕЦА И МЛАДЕЖИ СРЕЩУ ТРАФИКА НА БЕБЕТА И ДЕЦА В ОБЩИНА КАМЕНО

На 03.08.2015г. в гр.София беше подписан договор по проект,, Деца и младежи срещу трафика на бебета и деца в община Камено“.Проектът се осъществява от Сдружение ,,Равновесие“ с партньорството на община Камено и Сдружение ,,Верният настойник“

 

 

Продължителност на проекта 24 месеца : от 03.08.2015г. до 03.08.2017г.дъга gallery_279_63

 

«Организиране и провеждане на еколагер в Странджа на децата и младежите, живеещи в Център за настаняване от семеен тип в село Атия, Община Созопол»

Проекта има за цел:

Разширяване кръгозора на децата от ЦНСТ;Опознаване на Странджа планина и възпитаване на екологична култура;

Социализиране на децата чрез контакти с нови хора ;   Пълноценна почивка и активна рехабилитация.

Проектните дейности се реализираха в периода от 06.04.2015 г. до 30.06.2015 г. Част от тях се осъществиха на територията Център за настаняване от семеен тип,  друга – във вилно селища „Санта Марина” – Созопол от 19 до 25 май. Финалното събитие бе разходка с корабче по река Ропотамо, което се проведе на 19 юни 2015 г.В проекта учасвуваха девет деца и двама младежи настанени в ЦНСТ село Атия , пет души обгрижващ персонал , един психолог , един арттерапевт , един еколог , и един шофьор.Бяха посетени и архитектурен резерват село Бръшлян и природонаучен музей град Малко Търново.

DSCN5840 DSCN5742 DSCN5111 DSCN5044 DSCN5040 DSC02698

 

Проект ,,Панаир на доброволчески инициативи“

НА 08.05.2015г. се проведе церемония по изпращане на доброволците абитуриенти на която присъствуваха и зам.областен управител г-жа Турманова , зам.кмет д-р Мануелян и директор дирекция социални дейности г-жа Казанджиева.

20150508_10061820150508_100716

 

20150508_104048

Връчване на документи за професионална квалификация

В края на месец Януари приключи обучението по професиите Електрозаварчик и Икономист. Младежите и девойките успешно се справиха с практическия изпит и защитиха правото си да упражняват придобитите специалности. Младите мъже получиха Удостоверения за професионална квалификация по специалността Електрозаварчик на ъглови шевове от  преподавателя по теория на заваряването инж. Георги Стоянов. Той им пожела професионална реализация и лични успехи. Инж. Стоянов ги поздрави за добрия избор на професия, защото заварчиците са сред най-търсените специалисти у нас и в Европейския съюз.

Слав Пумпалов връчи Удостоверение за професионална квалификация по специалността Икономист мениджър на младите жени. Неговото послание беше да надграждат своите знания и умения, за да могат да се реализират успешно на пазара на труда.

20150120_161349 20150116_161818 20150116_161734 20150120_161358

Подписване на договор с ММС проект „Панаир на доброволчески инициативи“

Днес беше подписан договор с Министерството на младежта и спорта за изпълнение на проект „Панаир на доброволчески инициативи“, финансиран по Национална програма за младежта /2011 – 2015/, Подпрограма 3 „Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи“.

Проектът включва обучение на нови доброволци, представяне на най-добрите доброволчески инициативи в Община Бургас и церемония за изпращане на доброволците –  абитуриенти.

Дейностите ще се реализират от 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г.

20141211_174719   OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Обучение на фасилитатори

На 3, 4 и 5 октомври 2014 г.  в хотел „Поп Харитон“  до Дряновски манастир се проведе обучение на фасилитатори по програма „Връстници обучават връстници“. Финансира се от Община Бургас по механизма на съфинансиране на дейности по програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“. Обучението включи:

Модул 1: Изготвяне на мултимедийна презентация за предпазване от ХИВ/СПИН на връстници в риск. Видове презентации. Правила за атрактивност и действеност на презентацията

Модул 2: Използване на техниката „Форум театър“ в превенцията на ХИВ/СПИН при работа с връстници с рисково сексуално поведение

Обучители: Десислава Стоянова и Геника Байчева  Организатори: Петя Чакърова и Керанка Георгиева

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

Обучение на фасилитатори по проект „Овластяване на уязвими на трафик млади хора“

На 10, 11 и 12 октомври 2014 г. в Етнографски комплекс в село Медово се проведе III модул от обучението на младите хора по програма „Равни обучават равни“. Акцент беше работа в общността по превенция на трафика на хора.

Обучители: Геника Байчева и Десислава Стоянова

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA 20141010_184041 20141010_174702