Провеждане на супервизия в община Сунгурларе проект,,Солидарност“№ВG05M9OP001-2-002-0050-C001

 

На 25.08.2016г. се проведе супервизия в община Сунгурларе с персонала изпълняващ осъществяването на дейностите за реализацията на проект,, Независим живот“  договор №ВG05M9OP001-2-002-0050-C001 ,,Солидарност“Беше извършено посещение в дома на потребител от село Прилеп община Сунгурларе ,направихме посещение и на новия Център за почасово предоставяне на услуги в домашна среда.
20160831_091716 20160831_091714 20160831_091659 20160831_091656 20160831_091654 20160831_091650 20160831_091632
 

Въвеждащо обучение на личен асистент в Община Казанлък

 

На 21.04.2016г. в гр.Казанлък Сдружение ,,Равновесие“ проведе еднодневно обучение на лични аситенти  по проект ,,Независим  живот в Община Казанлък“,схема за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ : BG05M9OP001-2.002-0114-C001.
20160422_141256 20160422_141307 20160422_140405 20160422_141240 20160422_132234 20160422_132135

Обучение на лични асистенти и домашни помощници в община Камено

На 22 и 23 февруари 2016 г. Сдружение „Равновесие” проведе обучение на кандидати за лични асистенти и домашни помощници, които желаят да се включат в екипа на Звено за предоставяне на почасови здравни и социални услуги в домашна среда. Звеното се ситуира в изпълнение на Договор № BG05МOP001-2.002-0110-С001  проект “Достойни граждани на Община Камено”. Проектът се финасира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Сдружението е партньор на Община Камено и се ангажира с обучения, супервизии и психологическо консултиране на екипа на Звеното за услуги в домашна среда и близките на потребителите на социалната услуга.

 

20160223_10580820160222_093711 20160222_093717 20160222_115742 20160222_12000820160222_121313

Информационни срещи в гр.Поморие и гр. Айтос по проект ,,Предоставяне на психологическа,социална и правна помощ на жертви на домашно насилие в общините Айтос, Карнобат,Поморие и Несебър

На 7 и 8 декември 2015г. в гр.Поморие и в гр. Айтос се проведоха срещи с потребители и участници в реализацията на проект ,,Предоставяне на психологическа,социална и правна помощ в общините Айтос,Карнобат,Поморие и Несебър“ финансиран от Министерството на правосъдието и реализиран от Сдружение ,,Равновесие“.20151207_114526 20151207_113740 20151207_112948 20151207_094306 20151207_115528 20151207_113350 20151207_094249

Ученици от гр.Бургас обучават свои връстници от училище ,,Св.Св.Кирил и Методи“ село Равнец

В началото на месец декември 2015година доброволците от Сдружение ,,Равновесие“ проведоха обучение на свои връстници от училище ,,Св.Св.Кирил и Методи“ село Равнец община Бургас във връзка с изпълнението на проект  ,,Мобилни  доброволчески екипи в подкрепа на здравословния начин на живот сред младите хора от селата и кварталите на община Бургас“ финансиран от община Бургас.

20151215_140105 20151215_140401 20151215_140416 20151215_140430 20151215_133811 20151215_134004 20151215_140136 20151215_140411 20151215_140421 20151215_140558

 

Провеждане на обучение в детска градина в гр.Камено по проект ,,Деца и младеж

На 03.11.2015г. в детска градина ,,Слънце“ гр.Камено беше проведено обучение на деца от подготвителна група  по проект ,,Деца младежи срещу трафика на бебета и деца в Община Камено“администриран от Фондация,,Работилница за граждански инициативи “ с финансовата подкрепа на Фондация ,,Велукс“ Дания.С много игри,танци, песни и приказки обучителките по интересен начин показаха правата на всички деца в България.Накрая всяко дете получи много подаръци и лакомства.

 

20151103_103525 20151103_105510 20151103_104514 20151103_101253 20151103_100448

Обучение на доброволци

От 30.10.2015  до 1.11.2015 година се проведе обучение на доброволци по проект ,,Мобилни доброволчески екипи в подкрепа на здравословния начин на живот сред младите хора от селата и кварталите на Община Бургас.Проекта е финансиран от Община Бургас.

20151030_211945 20151031_172420 20151031_150800 20151031_150701 20151031_092952

Пресонференция по проект ,,Деца и младежи срещу трафика на бебета и деца в Община Камено“

На 18 09.2015г. в гр.Камено се проведе пресконференция във връзка с откриване на проекта ,,Деца и младежи срещу трафика на бебета и деца в Община Камено“ станал възможен благодарение на фондация,,Работилница за граждански инициативи“,по програма ,,Дъга“ 2015 – 2017 г. с финансовата подкрепа на фондация ,,Велукс“

20150918_103023 20150918_101805 20150918_102301

„ДЕЦА И МЛАДЕЖИ СРЕЩУ ТРАФИКА НА БЕБЕТА И ДЕЦА В ОБЩИНА КАМЕНО

На 03.08.2015г. в гр.София беше подписан договор по проект,, Деца и младежи срещу трафика на бебета и деца в община Камено“.Проектът се осъществява от Сдружение ,,Равновесие“ с партньорството на община Камено и Сдружение ,,Верният настойник“

 

 

Продължителност на проекта 24 месеца : от 03.08.2015г. до 03.08.2017г.дъга gallery_279_63