Посещение на спектакъл,,Любими анимационни филми“ в театър за драма, опера и балет гр.Бургас проект BG05M2OP001-3.001-0013-C02,,Равен старт-успешни ученици

На 16.02.2017г. деца от подготвителни групи на ОУ,,Васил Левски“ кв.Горно Езерово“ гр.Бургас посетиха постановката на театъра за драма, опера и балет в гр.Бургас – ,,Любими анимационни филми“ във връзка изпълнението от Сдружение ,,Равновесие“ на проект ,,Равен старт-успешни ученици“.На спектакъла децата гледаха анимационни филми съпроводени с музикални изпълнения на симфоничния оркестър на операта и се запознаваха с името и звученето на всеки един инсрумент от оркестъра.

IMG_0656 IMG_0667 IMG_0659

IMG_0646 IMG_0643 IMG_0640 IMG_0638 20170216_110447 20170216_110305 20170216_105731 20170216_105715 20170216_105655

 

Провеждане на интерактивно обучение ,,Училище за родители“ договор BG05M2OP001-3.001-0013-C02

На 30.01. и на 9.02.2017 година в залата на народно читалище ,,Хамалогика 2014″ гр.Бургас се проведоха обучения ,,Училище за родители“ по проект ,,Равен старт – успешни ученици“.Целта е насърчаване на родителите да подкрепят децата си за редовно посещение на занятията на подготвителните групи като залог за успешна адаптация към училищния живот и предпоставка за училищни успехи.Обучителната програма беше посрещната с интерес от майките.

 

20170130_151325 20170130_152925 20170130_152935 20170130_152949 20170130_152958 20170130_153219 20170130_165856 20170130_165911 20170130_165925 20170130_165957 20170130_171716 20170130_171725

Обучение на младежи от СОУ ,,Христо Ботев “ гр.Камено по проект ,,Младежи срещу трафика на бебета и деца в община камено“

От 27.01. до 29.01.2017 и от 3.02. до 5.02.2017 година в хотел ,,Аква“гр.Бургас се проведе обучение на ученици от СОУ ,,Христо Ботев“ гр.Камено по проект,,Младежи срещу трафика на бебета и деца в община Камено“ осъществен с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта.В обучението учствуваха тридесет и двама ученици.

 

20170205_122127 20170204_172340 20170204_165858 20170204_152633 20170204_150516 20170204_145928 20170204_145843 20170204_152609 20170204_150406 20170204_145928 20170204_112138 20170204_112018 20170203_173124 20170203_172717 20170129_121335 20170127_180323 20170127_174356

Посещение на оперно- балетен спектакъл,,Снежанка и седемте джуджета“ в театър за драма, опера и балет гр.Бургас проект BG05M2OP001-3.001-0013-C02,,Равен старт-успешни ученици“

На 14.12.2016г. деца от подготвителни групи на ОУ,,Васил Левски“кв.Горно Езерово“гр.Бургас посетиха постановката на театъра за драма, опера и балет в гр.Бургас – ,,Снежанка и седемте джуджета“.

20161214_114848 20161214_115004 20161214_120123 20161214_120556 20161214_121812 20161214_132013 20161214_120116 20161214_131952 20161214_131927 20161214_120113

Посещение на зоологическа градина в гр.Айтос проект BG05M2OP001-3.001-0013-C02

На 24.11.2016г. деца от подготвителни групи на ОУ,,Васил Левски“ кв.Горно Езерово гр.Бургас посетиха зоологическата градина в град Айтос .Екскурзията беше организирана във връзка изпълнение на проект BG05M2OP001-3.001-0013-С02 ,,Равен старт – успешни ученици“ реализиран от Сдружение ,,Равновесие“ с партньорството на ОУ,,Васил Левски“.

 

img_0302 img_0286 img_0203 img_0177 img_0164 img_0320

Провеждане на изнесено тридневно обучение по проект BG05M2OP001-3.001-0013-C02,,Равен старт-успешни ученици“

От 9.12.2016г. до 11.12.2016г. в хотел ,,Тирон“ Старозагорски минерални бани се проведе тридневно обучение за родители по проект,, Равен старт-успешни ученици“ на Сдружение ,,Равновесие“ с партньор ОУ ,,Васил Левски“ кв.Горно Езерово гр.Бургас.По време на обучението бяха проведени упражнения за групова комуникация,превенция на агресията с помощта на форум театър,тимбилдинг.Обучителки бяха Геника Байчева и София Делишменова.

 

15497577_1371990242832573_758843843_n 15497476_1371990759499188_424988341_n img_2456 15571374_1371990259499238_1837394230_n-2 15555126_1371997012831896_16717272_n 15554657_1371990772832520_768652993_n

Пресконференция по стартиране на проект,,Равен старт успешни ученици“ договор BG05M2OP001-3.001-0013-C02

На 20.10.2016г. в  Мултимедиен кабинет на  Основно училище ,,Васил Левски“ кв.Горно Езерово гр.Бургас се проведе пресконференция по откриване на проект ,,Равен старт успушни ученици“ реализиран от Сдружение ,,Равновесие“ с партньор Основно училище ,,Васил Левски“ кв.Горно Езерово гр.Бургас.На пресконференцията присъстваха много родители,учители от Оновно училище ,,Васил Левски“, гости от Областен информационен център гр.Бургас,представители на неправителствени организации.Присъствуващите бяха запознати с целите и очакваните резултати от проектните дейности.

20161020_121021 20161020_122200 20161020_121948 20161020_121143 20161020_121136 20161020_120721 20161020_120620 20161020_120059

Изнесено обучение на доброволци и младежи горна степен на училищно обучение по проект програма ,,Дъга“

От 30.09. до 2.10.2016г-и от 7.10 до 9.10.2016г. в гр.Царево се проведе обучение на доброволци към  Община Бургас и  Сдружение ,,Равновесие“ и ученици от СУ ,,Христо Ботев“ гр.Камено във връзка с реализацията на проект ,,Деца и младежи срещу трафика на бебета и деца в Община Камено“.Обучението за всяка от групите беше тридневно и реализирано с помоща на професионално подготвената обучителна програма на обучителките    Нина Стоева , Ваня Бонева и Геника Байчева.

20161009_114411 20161009_102430 20161009_125651 20161008_114016 20161008_113936 20161008_113817 20161007_172444 20161007_172431 20161002_093156 20160930_183430

Супервизия в Община Карнобат по догобор №BG050P001-2.002-0038-C001

На 27.09.2016г.  в офиса на Звено за предоставяне на услуги в домашна среда в Община Карнобат беше проведена супервизия с лични асисистенти и домашни помощници работещи по проект ,,За по-независим живот – интегрирани услуги за социално включване в общността или домашна среда в Община Карнобат“ по схема ,,Независим живот“.Супервизията беше проведена от Сдружение ,,Равновесие“ със супервизор г-жа Керанка Байчева.

 

20160927_140930 20160927_140946 20160927_145439 20160927_145434 20160927_145428 20160927_141003