Подписване на договор с ММС проект „Панаир на доброволчески инициативи“

Днес беше подписан договор с Министерството на младежта и спорта за изпълнение на проект „Панаир на доброволчески инициативи“, финансиран по Национална програма за младежта /2011 – 2015/, Подпрограма 3 „Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи“.

Проектът включва обучение на нови доброволци, представяне на най-добрите доброволчески инициативи в Община Бургас и церемония за изпращане на доброволците –  абитуриенти.

Дейностите ще се реализират от 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г.

20141211_174719   OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Обучение на фасилитатори

На 3, 4 и 5 октомври 2014 г.  в хотел „Поп Харитон“  до Дряновски манастир се проведе обучение на фасилитатори по програма „Връстници обучават връстници“. Финансира се от Община Бургас по механизма на съфинансиране на дейности по програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“. Обучението включи:

Модул 1: Изготвяне на мултимедийна презентация за предпазване от ХИВ/СПИН на връстници в риск. Видове презентации. Правила за атрактивност и действеност на презентацията

Модул 2: Използване на техниката „Форум театър“ в превенцията на ХИВ/СПИН при работа с връстници с рисково сексуално поведение

Обучители: Десислава Стоянова и Геника Байчева  Организатори: Петя Чакърова и Керанка Георгиева

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

Обучение на фасилитатори по проект „Овластяване на уязвими на трафик млади хора“

На 10, 11 и 12 октомври 2014 г. в Етнографски комплекс в село Медово се проведе III модул от обучението на младите хора по програма „Равни обучават равни“. Акцент беше работа в общността по превенция на трафика на хора.

Обучители: Геника Байчева и Десислава Стоянова

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA 20141010_184041 20141010_174702

Супервизия на екипа на Комплекс за социални услуги „Надежда“ град Карнобат

Проведе се ежемесечна супервизия на екипа на проект Комплекс за социални услуги „Надежда“ град Карнобат – дейности Център за настаняване от семеен тип за възрастни и Център за социална рехабилитация и интеграция.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Обучение на екипа на сдружение „Онколоболни и приятели“ – 24 май 2014 г.

Модул „Набиране на средства за работата на НПО“ се проведе в Пациентски информационен център на Сдружение „Онкоболни и приятели“ в рамките на проект, финансиран от Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г.

Тимбилдинг на екипа на Приют за временно настаняване на жертви на трафик на хора

На 4, 5 и 6 април се състоя обучение на екипа в рамките на проект „Повишаване капацитета на екипа, предоставящ услуга Приют за временно настаняване на жертви на трафик на хора“ финансиран от Програма „Non State Actors and Local Authorities in devolopment“ Брюксел. Програмата насърчава сътрудничеството между местните власти и НПО в развитието на регионите.

20140404_18055920140404_180706

Пресконференция за стартиране на проект „Овластяване на уязвими на трафик млади хора“

 

На 28 април от 10 часа в зала „Нимфа“ на х-л „Аква“  се проведе пресконференция за стартиране на дейностите по проект „Овластяване на уязвими на трафик млади хора“, финаниран по Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.
Участвуваха Секретарят на Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерски съвет, зам. областен управител на Област Бургас, зам. кмет д-р Лорис Мануелян, общински съветници, представители на НПО и приятели на Сдружение „Равновесие“

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Церемония за изпращане на доброволците по проект „Доброволчеството – моя лична кауза“

На 25 април от 10 часа в Галерия „Георги Баев“ се състоя церемония по изпращане на доброволците абитуриенти. Участваха представители на Общински център за превенции към Община Бургас г-жа Мария Динкова, г-жа Петя Чакърова общински съветници, родители, общественици. Включиха се доброволците, работещи по няколко програми, посветени на превенция на риска в младежка възраст – Превенция разпостранението на ХИВ/СПИН, Злоупотреба с наркотични вещества, Здравословно хранене и Социално значими заболявания.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA       DSC_0071

Обучение на екипа на Сдружение „Онкоболни и приятели“

На 22 и 23 март се проведе обучение на доброволческия и административен екип на сдружение „Онкоболни и приятели“ в рамките на проект „Пациентски информационен център“, финансиран от Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г.

Обучител на първия модул „Доброволчество“ беше Керанка Байчева, а на модул „Работа с медии“  – журналистът Димитър Бодуров.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Обучение на младежи по проект „Доброволчеството – моя лична кауза“

На 7, 8 и 9 март 2014 година се проведе поредното обучение на доброволци по проект „Доброволчеството – моя лична кауза”. Проектът се осъществява от Сдружение „Равновесие” в партньорство с Община Бургас. Финасира се от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи” по Национална програма за младежта (2011-2015), Подпрограма 3: Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи.