Провеждане на изнесено тридневно обучение по проект BG05M2OP001-3.001-0013-C02,,Равен старт-успешни ученици“

От 9.12.2016г. до 11.12.2016г. в хотел ,,Тирон“ Старозагорски минерални бани се проведе тридневно обучение за родители по проект,, Равен старт-успешни ученици“ на Сдружение ,,Равновесие“ с партньор ОУ ,,Васил Левски“ кв.Горно Езерово гр.Бургас.По време на обучението бяха проведени упражнения за групова комуникация,превенция на агресията с помощта на форум театър,тимбилдинг.Обучителки бяха Геника Байчева и София Делишменова.

 

15497577_1371990242832573_758843843_n 15497476_1371990759499188_424988341_n img_2456 15571374_1371990259499238_1837394230_n-2 15555126_1371997012831896_16717272_n 15554657_1371990772832520_768652993_n

Пресконференция по стартиране на проект,,Равен старт успешни ученици“ договор BG05M2OP001-3.001-0013-C02

На 20.10.2016г. в  Мултимедиен кабинет на  Основно училище ,,Васил Левски“ кв.Горно Езерово гр.Бургас се проведе пресконференция по откриване на проект ,,Равен старт успушни ученици“ реализиран от Сдружение ,,Равновесие“ с партньор Основно училище ,,Васил Левски“ кв.Горно Езерово гр.Бургас.На пресконференцията присъстваха много родители,учители от Оновно училище ,,Васил Левски“, гости от Областен информационен център гр.Бургас,представители на неправителствени организации.Присъствуващите бяха запознати с целите и очакваните резултати от проектните дейности.

20161020_121021 20161020_122200 20161020_121948 20161020_121143 20161020_121136 20161020_120721 20161020_120620 20161020_120059

Изнесено обучение на доброволци и младежи горна степен на училищно обучение по проект програма ,,Дъга“

От 30.09. до 2.10.2016г-и от 7.10 до 9.10.2016г. в гр.Царево се проведе обучение на доброволци към  Община Бургас и  Сдружение ,,Равновесие“ и ученици от СУ ,,Христо Ботев“ гр.Камено във връзка с реализацията на проект ,,Деца и младежи срещу трафика на бебета и деца в Община Камено“.Обучението за всяка от групите беше тридневно и реализирано с помоща на професионално подготвената обучителна програма на обучителките    Нина Стоева , Ваня Бонева и Геника Байчева.

20161009_114411 20161009_102430 20161009_125651 20161008_114016 20161008_113936 20161008_113817 20161007_172444 20161007_172431 20161002_093156 20160930_183430

Супервизия в Община Карнобат по догобор №BG050P001-2.002-0038-C001

На 27.09.2016г.  в офиса на Звено за предоставяне на услуги в домашна среда в Община Карнобат беше проведена супервизия с лични асисистенти и домашни помощници работещи по проект ,,За по-независим живот – интегрирани услуги за социално включване в общността или домашна среда в Община Карнобат“ по схема ,,Независим живот“.Супервизията беше проведена от Сдружение ,,Равновесие“ със супервизор г-жа Керанка Байчева.

 

20160927_140930 20160927_140946 20160927_145439 20160927_145434 20160927_145428 20160927_141003

Супервизия на в центъра за настаняване от семеен тип в с.Атия Община Созопол

На 21.09.2016г. Сдружение ,,Равновесие“ проведе супервизия на екипа на Център за настаняване от семеен тип в село Атия Община Созопол ръководен от г-жа Лидия Дикова.Супервизията беше извършена от супевизор г-жа София Делишменова.

 

20160920_171803 20160920_171753 20160920_170935 20160920_170904 20160920_170853

Сдружение ,,Равновесие“проведе въвеждащо и надграждащо обучиния в Община Созопол по проектно предложение ,,Съпричастност“

На 30.08,31.08 и 01.09.2016година Сдружение ,,Равновесие“ проведе въвеждащо и надграждащо обучения на лични асистенти и домашни помощници в Община Созопол във връзка с стартирането на проектно предложение ,,Съпричастност“ по безвъзмездна финансова помощ,,Независим живот“ .Обучението беше проведено в заседателната зала на Общински съвет с обучители Росица Янева и Керанка Байчева.Присъствува 49 участници които ще работят като лични асистенти и домашни помощници.По време на обучението бяха предоставяни теоретични постановки,нормативни документи в сферата на социалните услуги,надграждащи знания и умения,обмен на опит за спавяне в работни ситуации,бяха изиграни тонизиращи психологически игри и решаване на казуси свързани с работата на социалните асистенти и домашни помощници.

 

20160901_115115 20160901_101656 20160901_101639 20160901_091151 20160901_091147 20160901_091134 20160901_091110 20160901_091106 20160901_090708

Супервизия в Община Карнобат по догобор №BG050P001-2.002-0038-C001

На 26.08.2016г. се проведе супервизия в офиса на Община Карнобат за управление на проект ,, Независим  живот“ договор №BG05op001-2.002-0038-C001,,За по-незевисим живот-интегрирани услуги за социално включване в общността или домашна среда в Общна Карнобат“.Бяха проведени супервизии с екипа на проекта и лични асистенти и домашни помощници.
20160831_140655 20160831_142153 20160831_142143 20160831_141729

 

 

Провеждане на супервизия в община Сунгурларе проект,,Солидарност“№ВG05M9OP001-2-002-0050-C001

 

На 25.08.2016г. се проведе супервизия в община Сунгурларе с персонала изпълняващ осъществяването на дейностите за реализацията на проект,, Независим живот“  договор №ВG05M9OP001-2-002-0050-C001 ,,Солидарност“Беше извършено посещение в дома на потребител от село Прилеп община Сунгурларе ,направихме посещение и на новия Център за почасово предоставяне на услуги в домашна среда.
20160831_091716 20160831_091714 20160831_091659 20160831_091656 20160831_091654 20160831_091650 20160831_091632
 

Въвеждащо обучение на личен асистент в Община Казанлък

 

На 21.04.2016г. в гр.Казанлък Сдружение ,,Равновесие“ проведе еднодневно обучение на лични аситенти  по проект ,,Независим  живот в Община Казанлък“,схема за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ : BG05M9OP001-2.002-0114-C001.
20160422_141256 20160422_141307 20160422_140405 20160422_141240 20160422_132234 20160422_132135

Провеждане на обучение на ученици среден курс по проект ,,Деца и младежи срещу трафика на бебета и деца в Община Камено“

В няколко училища на Община Камено беше проведено интерактивно обучение на ученици среден курс по прект ,,Деца и младежи срещу трафика на бебта и деца в Община Камено“ администриран от Фондация ,,Работилница за граждански инициативи с финансова подкрепа на Фондация ,,Велукс“ Дания .  Бенефициет на проекта е Сдружение ,,Равновесие“ с партньори Община Камено и Сдружение ,,Верния настойник“. Обучението протече по следния график : – на18.04. и 25.04 2016г. в НУ ,,Иван Вазов“ с.Русокастро;на 19.04 и 26.04.2016г. в НУ ,,Христо Ботев“ с. Трояново ; на 20.04.и27.04.2016г. в училище ,,Христо Ботев“ гр.Камено.

 

20160418_131456 20160418_131428 20160418_123326 20160420_132457_resized 20160420_132308_resized 20160420_131715_resized 20160420_130826_resized 20160420_130437_resized 20160420_125201_resized_1 20160419_110327 20160419_110145 20160419_110942 20160419_111735 20160419_110313 20160419_103708 20160419_103958 20160419_103641 20160419_095046 20160418_131140 20160418_123303 20160418_123207 20160418_122915 20160418_121648