Проведено обучение по проект „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на социалните политики в община Сунгурларе

 

Продължава реализацията на договор BG05SFOP001-2.009-0055-С01 „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на социалните  политики в община Сунгурларе”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. През месец септември бе проведено обучение по Дейност 4 „Повишаване на капацитета за гражданско участие и мониторинг на процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на общински политики и законодателство в социалната сфера в община Сунгурларе”.

Обучението се осъществи в к.к. Боровец, хотел „Флора” от 11 до 13 септември включително под формата на динамичен психотренинг.

Участваха Представители на всички целеви групи, включени в проектното предложение: администрацията на община Сунгурларе, общински съвет Сунгурларе, консултативен/обществен съвет по социалните въпроси, екипи на НПО, в т. ч. на мести организации и на Сдружение „Равновесие“, бизнеса и обществеността на Сунгурларе.

Обучителната програма включваше:

– Запознаване с резултатите от докладите-анализи от двете проучвания с оценка съществуващата ситуация, натрупаната база данни с политиките и програмите в социалната сфера и приложените от община Сунгурларе практики за включване на гражданите в процеса на формиране и мониторинг на политиките;

– Основни пропуски в работата на общинско ниво в областта на формиране и изпълнение на социалните политиките. Бреймсторминг за иницииране на работещи политики;

– Информация за добри национални и международни практики за гражданско участие и мониторинг при формиране и изпълнение на общински политики. Групова работа за оценка на приложимостта им към местната специфика – географски особености, население, бизнес.

– Препоръки към разработвания от експертите механизъм за граждански мониторинг и контрол в процеса на формиране и изпълнение на социална политика.

Участиниците в обучението активно се включиха в дискутиране на възможностите за активизиране на гражданите на общината в процесите на формулиране, реализация и мониториране на социалните политики в общината. Тяхните мнения бяха регистирани и ще бъдат част от препоръките за повишаване на Механизма за граждански мониторинг и контрол в процеса на формиране и изпълнение на социалната политика и услуги.

Чудесните условия за работа и почивка в фотел „Флора” стимулираха за оптимално включване на обучаваните.

 

Екип на проекта

Летен лагер в гр.Малко Търново хотел ,,Зелено училище“ по проект BG05M9OP001-2.009-0023-C01

В изпълнение на Дейност 9 „Странджа – екологично образование, умения за ориентиране в природата“ през месец Август 2019 г. беше проведен седемдневен лагер в „Зелено училище” град Малко Търново.

Разнообразната програма имаше за цел да запознае децата и младежите от ЦНСТДМУ с. Атия с богатствата на флората и фауната на Странджа планина, да ги насърчи в тяхното опазване и да ги научи да се справят с предизвикателствата на природата.

Посетени бяха музеите на града, водопадите Докузак и природно-архитектурния резерват Бръшлян. Много игри, приятни занимания и чудесни впечатления съпътстваха пътуването.

sdr

dav

sdr

Посещение на Аквапарк ,,Нептун“ село Рвадиново по проект BG05M9OP001-2.009-0023-C01

В средата на горещото лято децата от ЦНСТДМУ  гостуваха в Аквапарк „Нептун“ село Равадиново. Това посещение беше отдавна обмисляно, но поради твърде високите цени на входните билети не беше реализирано. Неочаквано получихме покана от собствениците за безплатно ползване на всички развлечения от собствениците. Това не е първи жест от тях – преди година децата бяха поканени на посещение в замъка „Влюбени във вятъра“ и останаха много впечатлени. Но Аквапаркът ги развълнува много повече. Просто защото са деца. Като финал на гостуването всички получиха сладоледени коктейли, впечатляващи с вкус и дизайн.

ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ ОТ ЦНСТ с.АТИЯ СЕ УЧАТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ В РЕСТОРАНТ „ЖОАН“ СОЗОПОЛ

В  гр.Созопол  на 27.06.2019г. по проект „Ще се справя”, в дейност „Храната-моя път за развитие и самостоятелен живот” децата и младежите от ЦНСТДМУ с. Атия посетиха ресторант „Жоан“ по покана на екипа на „Созопол Журнал“ и презентираха заедно с майсторите готвачи и сервитьори новото кулинарно изкушение „Френска пица“.

Събитието бе споделено от представител на отдел „Европроекти“ на Община Созопол, екипите на Сдружение „Равновесие“ и  на къщата в Атия, граждани и гости на града.

Децата и младежите от Атия като  любители кулинари изучават почти година технологията на приготавяне на храна. След беседа и среща с професионалисти научиха основните акценти от технологията на приготвяне на „Френската пица“, създадена в областта Елзас, като храна за бедните и  утвърдила се като изделие във всеки популярен  ресторант. 

Децата представиха новия продукт с фино тесто, крем фреш и сметана, карамелизиран лук и бекон, наричан още „Тарт фламбе“, изпечен за кратко в гореща пещ.

Младите кулинари бяха ентусиазирани,  общуваха свободно и предложиха на гражданите и гостите на Созопол ,,Френска пица “ за дегустация и оценка.

Проучване гражданското участие в социалната сфера в община Сунгурларе по проектен Договор BG05SFOP001-2.009-0055-С01

Успешно протича реализацията на проект „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на социални политики в община  Сунгурларе”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ по процедура BG05M9OP-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство” , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В началото на месец април стартираха две изследвания, които си поставиха задача като обхванат граждани, представители на всички целеви групи, които да дадат своето мнение в проучването на настоящата ситуация и иницииране на идеи за повишаване на гражданската активност в процеса на формиране и контрол на изпълнението на социални политики на местно ниво. Разработени бяха два инструмента: он-лайн проучване и анкета, която се проведе в домовете на потребителите или на място в социалните услуги, предоставяни на гражданите на община Сунгурларе.

Он-лайн проучването се проведе от външна организация, а анкетирането на терен  – от местни анкетьори. Предварително анкетьорите бяха обучени  от експерт по аутрич работа.

Екипът на проекта, представители на Сдружение „Равновесие” и община Сунгурларе благодаря ни участниците в двете проучвания за откровените мнения, които споделиха с анкетьорите. Обобщените резултати ще бъдат публикувани на сайта на Община Сунгурларе.

 

Провеждане на занятия по арт терапия при реализация на проект ,,Ще се справя“ в ЦНСТДМУ с.Атия

През месец май 2019г. в с Атия се проведоха предвидените по график занятия по арт терапия с деца и младежи от ЦНСТ.Те се обучаваха в изработването на карнавални маски и  пролетни цветя с помоща на цветна хартия ,маниста,лепило и други помощни материали.

Участие на децата и младежите от ЦНСТДМУ с.Атия в празниците на 11май във връзка с реализацията на прект ,,Ще се справя“

В деня на Светите братя Кирил и Методий, 11 май 2019 г. децата и младежите от ЦНСТДМУ в село Атия бяха поканени от своите приятели от село Росен и село Равна гора да споделят емоциите от участието им в Националния конкурс „С песните на Калинка Сгурова”.

Посещението на конкурса беше първо подобно преживяване на младите хора и бяха силно впечатлени от духа на празничност, преклонение пред народното творчество, уважение към националните традиции. Забелязаха красивите носии, възторга на публиката, желанието на участниците да се представят добре пред публика, но и уважението към останалите изпълнители. За три от нашите деца празникът беше двоен, защото са родени в село Росен.

 

След концерта децата от къщата се запознаха с младите изпълнители на народна музика и прекараха заедно почивния ден. Пяха, , танцуваха, разказваха за живота си, играха на външните фитнес уреди.

Изпълнителите от смесените формации разказаха на децата за своите занимания и публични изяви.

Секретарят на Народно читалище „Ангел Величков 1902” село Росен г-жа Николина Пехливанова и Секретарят на Народно читалище „Ради Хаджиев 1929” село Равна гора г-жа Иванка Бинчева, които бяха инициатори на срещата бяха подготвили за децата лакомства с пожелания за скорошни съвместни събития.

Обучение Дейност 7 ,,Дегитална компетентност“ в ЦНСТ ДМУ село Атия

Дейност 7 „Обучение за придобиване на ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” е една от най-харесваните от децата и младежите от ЦНСТДМУ село Атия. Провежда се от компютърния спициалист Росица Цонева от „Планикс „ ЕООД.

Заключителен хепанинг по проект BG05M2OP001-3.001-0013-C02

На 21.12.2018г. в читалище ,,Васил Левски“кв.Горно Езерово град Бургас се проведе Хепанинг във връзка с реализацията на проект  BG05M2OP001-3.001-0013-C02 ,,Равен старт- успешни ученици“ реализиран от Сдружение ,,Равновесие“ по оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“.В тържеството участвуваха  деца и ученици от ОУ ,,Васил Левски“ кв.Горно Езерово, ученици от ОУ,,Св.св.Кирил и Методи“ с.Росен и ученици от ЦНСТ ДМУ с.Атия.Пристваха  много гости,учители и граждани на кв.Горно Езерово.На добре аранжираната сцена децата от ОУ,,Васил Левски“ и ОУ,,Св.св.Кирил и Методи“ представиха богата музикална и артистична програма.

Откриване на проект BG05M9OP001-2.009-0023-C01 „Ще се справя”

На 29 ноември се състоя официално откриване на проект BG05M9OP001-2.009-0023-C01 „Ще се справя”, реализиран от сдружение „Равновесие” и Община Созопол. На събитието присъстваха Председателя на Общински съвет Созопол г-жа Красимира Германова, кметът на община Созопол г-н Панайот Рейзи, заместник кмет г-жа Катя Стоянова, кметът на село Атия г-жа Ренета Стоева, представители на институции, членове на сдружение „Равновесие”, граждани.

Проектните дейности бяха накратко представени от г-жа Байчева, ръковорител на проекта. Децата бяха поздравени от кмета г-н Рейзи, който пожела успех на проекта. В неформална обстановка децата и младежите споделиха своите мечти за бъдеща професия и самостоятелен живот.

Едно от най-емоционалните преживявания предизвикаха децата от ОУ „Васил Левски”квартал Горно Езерово, които бяха изненада за празника и не само ги поздравиха, но и ги въвлякоха в танци.