Училище за родители проведено в ОУ,,Васил Левски“ кв.Горно Езерово проект BG05M2OP001-3.001-0013-C02

На 9.05.2017г. в ОУ,,Васил Левски“ кв.Горно Езерово гр.Бургас се проведе четвърта сесия на,, Училище за родители“ по проект ,,Равен старт – успешни ученици“.Присъствуваха седемнадесет родители на ученици от различни класове на ОУ,,Васил Левски“.В края на обучението се проведе форум театър по проблемите на участието на родителите в обучението на учениците.

20170509_133916 20170509_133900 20170509_133842 20170509_133839 20170509_125232 20170509_125218 20170509_125028 20170509_124944 20170509_124900 20170509_124529 20170509_124525

Провеждане на кръгла маса в община Камено по проект ,,Деца и младежи срещу трафика на бебета и деца в община Камено“

На 19.04.2017г. в Ритуалната зала на община Камено се проведе кръгла маса като едно от финалните събития на проекта реализиран от Сдружение ,,Равновесие“ благодарение на финансовата помощ на фондация ,,Работилница за граждански инициативи“ по програма ,,Дъга“ 2015-2017г.На кръглата маса присъствуваха журналисти,професионалисти от прокуратурата,от полицията,социалните служби,част от обучаваните ученици и доброволци.Председателят на УС на Сдружение,,Равновесие“ връчи на кмета на община Камено Жельо Вардунски разработената в хода на реализация на проекта Общинска стратегия за превенция трафика на бебета и деца в община Камено с молба да бъде обсъдена  и приета от Общнския съвет.След приключване на кръглата маса в детска градина ,,Слънце“ се проведе кампания под надслов,,Аз не съм за продан“ с участие на деца и младежи от Камено,Русокастро,Трояново и Кръстина.

20170419_122001 20170419_115158 20170419_113945 20170419_112605 20170419_103515 20170419_121705 20170419_121517 20170419_100946

Посещение на спектакъл,,Любими анимационни филми“ в театър за драма, опера и балет гр.Бургас проект BG05M2OP001-3.001-0013-C02,,Равен старт-успешни ученици

На 16.02.2017г. деца от подготвителни групи на ОУ,,Васил Левски“ кв.Горно Езерово“ гр.Бургас посетиха постановката на театъра за драма, опера и балет в гр.Бургас – ,,Любими анимационни филми“ във връзка изпълнението от Сдружение ,,Равновесие“ на проект ,,Равен старт-успешни ученици“.На спектакъла децата гледаха анимационни филми съпроводени с музикални изпълнения на симфоничния оркестър на операта и се запознаваха с името и звученето на всеки един инсрумент от оркестъра.

IMG_0656 IMG_0667 IMG_0659

IMG_0646 IMG_0643 IMG_0640 IMG_0638 20170216_110447 20170216_110305 20170216_105731 20170216_105715 20170216_105655

 

Провеждане на интерактивно обучение ,,Училище за родители“ договор BG05M2OP001-3.001-0013-C02

На 30.01. и на 9.02.2017 година в залата на народно читалище ,,Хамалогика 2014″ гр.Бургас се проведоха обучения ,,Училище за родители“ по проект ,,Равен старт – успешни ученици“.Целта е насърчаване на родителите да подкрепят децата си за редовно посещение на занятията на подготвителните групи като залог за успешна адаптация към училищния живот и предпоставка за училищни успехи.Обучителната програма беше посрещната с интерес от майките.

 

20170130_151325 20170130_152925 20170130_152935 20170130_152949 20170130_152958 20170130_153219 20170130_165856 20170130_165911 20170130_165925 20170130_165957 20170130_171716 20170130_171725

Обучение на младежи от СОУ ,,Христо Ботев “ гр.Камено по проект ,,Младежи срещу трафика на бебета и деца в община камено“

От 27.01. до 29.01.2017 и от 3.02. до 5.02.2017 година в хотел ,,Аква“гр.Бургас се проведе обучение на ученици от СОУ ,,Христо Ботев“ гр.Камено по проект,,Младежи срещу трафика на бебета и деца в община Камено“ осъществен с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта.В обучението учствуваха тридесет и двама ученици.

 

20170205_122127 20170204_172340 20170204_165858 20170204_152633 20170204_150516 20170204_145928 20170204_145843 20170204_152609 20170204_150406 20170204_145928 20170204_112138 20170204_112018 20170203_173124 20170203_172717 20170129_121335 20170127_180323 20170127_174356

Посещение на оперно- балетен спектакъл,,Снежанка и седемте джуджета“ в театър за драма, опера и балет гр.Бургас проект BG05M2OP001-3.001-0013-C02,,Равен старт-успешни ученици“

На 14.12.2016г. деца от подготвителни групи на ОУ,,Васил Левски“кв.Горно Езерово“гр.Бургас посетиха постановката на театъра за драма, опера и балет в гр.Бургас – ,,Снежанка и седемте джуджета“.

20161214_114848 20161214_115004 20161214_120123 20161214_120556 20161214_121812 20161214_132013 20161214_120116 20161214_131952 20161214_131927 20161214_120113

Посещение на зоологическа градина в гр.Айтос проект BG05M2OP001-3.001-0013-C02

На 24.11.2016г. деца от подготвителни групи на ОУ,,Васил Левски“ кв.Горно Езерово гр.Бургас посетиха зоологическата градина в град Айтос .Екскурзията беше организирана във връзка изпълнение на проект BG05M2OP001-3.001-0013-С02 ,,Равен старт – успешни ученици“ реализиран от Сдружение ,,Равновесие“ с партньорството на ОУ,,Васил Левски“.

 

img_0302 img_0286 img_0203 img_0177 img_0164 img_0320

Провеждане на изнесено тридневно обучение по проект BG05M2OP001-3.001-0013-C02,,Равен старт-успешни ученици“

От 9.12.2016г. до 11.12.2016г. в хотел ,,Тирон“ Старозагорски минерални бани се проведе тридневно обучение за родители по проект,, Равен старт-успешни ученици“ на Сдружение ,,Равновесие“ с партньор ОУ ,,Васил Левски“ кв.Горно Езерово гр.Бургас.По време на обучението бяха проведени упражнения за групова комуникация,превенция на агресията с помощта на форум театър,тимбилдинг.Обучителки бяха Геника Байчева и София Делишменова.

 

15497577_1371990242832573_758843843_n 15497476_1371990759499188_424988341_n img_2456 15571374_1371990259499238_1837394230_n-2 15555126_1371997012831896_16717272_n 15554657_1371990772832520_768652993_n

Пресконференция по стартиране на проект,,Равен старт успешни ученици“ договор BG05M2OP001-3.001-0013-C02

На 20.10.2016г. в  Мултимедиен кабинет на  Основно училище ,,Васил Левски“ кв.Горно Езерово гр.Бургас се проведе пресконференция по откриване на проект ,,Равен старт успушни ученици“ реализиран от Сдружение ,,Равновесие“ с партньор Основно училище ,,Васил Левски“ кв.Горно Езерово гр.Бургас.На пресконференцията присъстваха много родители,учители от Оновно училище ,,Васил Левски“, гости от Областен информационен център гр.Бургас,представители на неправителствени организации.Присъствуващите бяха запознати с целите и очакваните резултати от проектните дейности.

20161020_121021 20161020_122200 20161020_121948 20161020_121143 20161020_121136 20161020_120721 20161020_120620 20161020_120059