Форум театър по проект ,,Ти си двигателя на промяната“

На 22 октомври 2019 г. в екип на Сдружение Равновесие организира и
проведе в Читалище Хамалогика среща на заинтересовани лица по проект
„Ти си двигателят на промяната“. На събитието бяха поканени хора от
различни сфери на интереси – ученици, учители, родители, психолози и
младежки работници. В началото бяха публично представени резултатите
от проекта, постигнати за две години дейности, базирани на
методологията на театър на потиснатите, разработена от Аугусто Боал.
Екипът на Сдружение Равновесие се включи след започването на проекта
от месец януари 2019 г.

Проектът беше осъществен по програма Еразъм +, финансирана от
Европейската комисия и в него участваха няколко организации от
България, Румъния, Португалия, Танзания, Латвия, Нигерия, Кения и
Бурунди. 25 дейности бяха осъществени с помощта на техниките Форум
театър, театър за вестници и невидим театър; 117 доброволци, участваха
в местни дейности; 31 заинтересовани лица се усвоиха нов образователен
инструмент за работа с целевата им аудитория; 2047 пряко достигнати
хора чрез участие в дейностите на практическите етапи. Поставените
теми по време на практическата фаза бяха бичът на домашно насилие,
кибертормоз, психологическа манипулация, дискриминация по пол и
насилие над деца.

Във втората част на събитието екипът представи форум театър
представление, в което участваха петима доброволци от бургаски
училища. Темата на представлението беше тормозът в училище и кибер
тормоз. Публиката взе активно участие в дискутирането и повторното
разиграване на представлението. С това показахме как работи методът
Форум театър и въвлякохме гостите в интересно обсъждане на наболели
проблеми в българското общество. Дискутирахме и необходимостта от
изграждане на активни и работещи връзки между учители, ученици и
родители като превенция на редица проблеми, които се срещат в
училищната среда – агресия, незаинтересованост и апатия.

Posted in Новини.