Агенция за психологично консултиране

Предлагаме:

  • Индивидуални и семейни психологични консултации

  • Съдебно- психологични експертизи

  • Групови тренинги за работа в екип, умения за общуване, умения за решаване на конфликти, асертивност, лидерски умения.

  • Набиране и подбор на персонал.

Услугите се предоставят от дипломирани психолози, с богат опит в индивидуалната и групова работа с деца, младежи и възрастни.

Групова терапия с деца

Групова терапия с деца

семейно консулвтиране

семейно консултиране

Провеждаме:

  • Тестове за диагностициране на психологическата пригодност за извършване на конкретна професионална дейност
  • Тестове за започване на работа
  • Тестове за замерване на интелекта /за деца и възрастни/
  • Тестове за диагностициране нивото на училищна зрялост за бъдещи първокласници
  • Личностови тестове
  • Проективни тестове.