Услуги

 • Супервизии

  Супервизия на работата на екипа по проект „КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА „НАДЕЖДА“ – КАРНОБАТ Супервизия на екипа на проект „УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА ЗА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ И ВЪЗРАСТНИ ХОРА ОТ ОБЩИНА СОЗОПОЛ” Супервизия на екипа на проект „„УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И САМОТНО ЖИВЕЕЩИ ВЪЗРАСТНИ ХОРА ОТ ОБЩИНА КАРНОБАТ“ […]
  Прочети още
 • Подготовка и реализация на проекти по Оперативните програми на Европейския съюз и други донори

  Ние подготвяме и реализираме проектни предложения по Оперативните програми: „Развитие на човешките ресурси” „Регионално развитие” „Административен капацитет” „Трансгранично сътрудничество” „Конкурентоспособност” Имаме опит в подготовката и изпълнението на проекти, финансирани от донори от САЩ и Европейското икономическо пространство. Проектът представлява  искане за безвъзмездно финансиране или съфинансиране по планирана от Вашата организация дейност. Всяка програма, схема или […]
  Прочети още
 • Агенция за психологично консултиране

  Предлагаме: Индивидуални и семейни психологични консултации Съдебно- психологични експертизи Групови тренинги за работа в екип, умения за общуване, умения за решаване на конфликти, асертивност, лидерски умения. Набиране и подбор на персонал. Услугите се предоставят от дипломирани психолози, с богат опит в индивидуалната и групова работа с деца, младежи и възрастни. Провеждаме: Тестове за диагностициране на […]
  Прочети още
 • Обучения

  Ние предлагаме обучения за различни групи хора: служители в държавни и частни фирми, ръководен персонал, учители, ученици и родители. Специализирани сме в провеждането на семинари и обучения по темите : Работа в екип Ефективна комуникация Умения за самоутвърждаване, асертивност и самоувереност Умения за решаване на конфликти Лидерски умения Методиката на обучение включва използване на различни […]
  Прочети още