Супервизия в Община Карнобат по догобор №BG050P001-2.002-0038-C001

На 27.09.2016г.  в офиса на Звено за предоставяне на услуги в домашна среда в Община Карнобат беше проведена супервизия с лични асисистенти и домашни помощници работещи по проект ,,За по-независим живот – интегрирани услуги за социално включване в общността или домашна среда в Община Карнобат“ по схема ,,Независим живот“.Супервизията беше проведена от Сдружение ,,Равновесие“ със супервизор г-жа Керанка Байчева.

 

20160927_140930 20160927_140946 20160927_145439 20160927_145434 20160927_145428 20160927_141003

Posted in Новини.