Проект ,,Действието променя нещата“

Проект „Действието променя нещата” /“Action Changes Things – ACT”/, партньор  румънската неправителствена организация A. R. T.Fusion и местната организация, акредитирана да работи по проекти на Европейската доброволческа служба (EVS) – Balestrand Ungdomslag, Норвегия. Проектът се осъществява с подкрепата на програма Еразъм + на Европейския Съюз. От 30 май до 7 юни 2016 год. в Балестранд, Норвегия се проведе въвеждащо обучение по методът Форум Театър.  Курсът ще има и втори модул, който ще се проведе от 2 до 11 септември 2016 год. в гр. Бущени, Румъния.

IMG_20160531_190713 IMG_7155 IMG_6998 IMG_6997 IMG_6995 IMG_6982 IMG_6969