Провеждане на ,,Училище за родители“ по проект ,,Равен старт – успешни ученици“

На 19.12.2017г. в гр.Бургас се проведе училище за родители по проект ,,Равен старт – успешни ученици“.На обучението присъствуха родители на деца от ОУ,,Васил Левски“ квартал Горно Езерово гр.Бургас.Темата на обучението беше ,,Умения за общуване“.