Провеждане на супервизия в община Сунгурларе проект,,Солидарност“№ВG05M9OP001-2-002-0050-C001

На 25.08.2016г. се проведе супервизия в община Сунгурларе с персонала изпълняващ осъществяването на дейностите за реализацията на проект,, Независим живот“  договор №ВG05M9OP001-2-002-0050-C001 ,,Солидарност“Беше извършено посещение в дома на потребител от село Прилеп община Сунгурларе ,направихме посещение и на новия Център за почасово предоставяне на услуги в домашна среда.

20160831_091714 20160831_091659 20160831_091640 20160831_091632