Провеждане на обучение на социални асистенти и домашни помощници Община Сунгурларе

От 09.03 до 12.03.2016г. Сдружение ,,Равновесие“ проведе обучение на лични асистенти и домашни помощници включени в екипа за предоставяне на социални услуги в домашна среда по договор №BG05M9OP001-2.002-0050-С001 проект ,,Солидарност“ на Община Сунгурларе.Проекта се финансира от Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси“.Сдружение ,,Равновесие“ е партньор на Община Сунгурларе и се ангажира с обучения,супервизии и психологическо консултиране.

20160309_082949 20160309_082932 20160309_111144 20160309_104819 20160309_104807 20160309_100940 20160309_100935 20160309_095327 20160309_084233 20160309_084204 20160309_084140