Провеждане на въвеждащо и надграждащо обучение в Община Созопол проектно прдложение №ВG05M9OP001-2.002-0256,,Съпричастност“

На 30.08,31.08 и 01.09.2016година Сдружение ,,Равновесие“ проведе въвеждащо и надграждащо обучения на лични асистенти и домашни помощници в Община Созопол във връзка с стартирането на проектно предложение ,,Съпричастност“ по безвъзмездна финансова помощ,,Независим живот“ .Обучението беше проведено в заседателната зала на Общински съвет с обучители Росица Янева и Керанка Байчева.Присъствува 49 участници които ще работят като лични асистенти и домашни помощници.По време на обучението бяха предоставяни теоретични постановки,нормативни документи в сферата на социалните услуги,надграждащи знания и умения,обмен на опит за спавяне в работни ситуации,бяха изиграни тонизиращи психологически игри и решаване на казуси свързани с работата на социалните асистенти и домашни помощници.

 

20160901_115204 20160901_115115 20160901_101724 20160901_101656 20160901_101633 20160901_091154 20160901_091151 20160901_091143 20160901_091134 20160901_091128 20160901_091110 20160901_090708