Посещение на спектакъл,,Любими анимационни филми“ в театър за драма, опера и балет гр.Бургас проект BG05M2OP001-3.001-0013-C02,,Равен старт-успешни ученици

На 16.02.2017г. деца от подготвителни групи на ОУ,,Васил Левски“ кв.Горно Езерово“ гр.Бургас посетиха постановката на театъра за драма, опера и балет в гр.Бургас – ,,Любими анимационни филми“ във връзка изпълнението от Сдружение ,,Равновесие“ на проект ,,Равен старт-успешни ученици“.На спектакъла децата гледаха анимационни филми съпроводени с музикални изпълнения на симфоничния оркестър на операта и се запознаваха с името и звученето на всеки един инсрумент от оркестъра.

IMG_0673 IMG_0669 IMG_0667 IMG_0659 IMG_0657 IMG_0656 IMG_0643 IMG_0642 IMG_0635 20170216_110636 20170216_110447 20170216_110302 20170216_105731 20170216_105717 20170216_105715 20170216_105658 20170216_105655