Посещение на оперно- балетен спектакъл,,Снежанка и седемте джуджета“ в театър за драма, опера и балет гр.Бургас проект BG05M2OP001-3.001-0013-C02,,Равен старт-успешни ученици“

На 14.12.2016г. деца от подготвителни групи на ОУ,,Васил Левски“ кв.Горно Езерово“ гр.Бургас посетиха постановката на театъра за драма, опера и балет в гр.Бургас – ,,Снежанка и седемте джуджета“.

20161214_131952 20161214_132013 20161214_131927 20161214_122428 20161214_121812 20161214_120556 20161214_120123 20161214_120113 20161214_115004 20161214_114848