Повишаване качеството на живот в общини Болярово и Алпулу и осигуряване на възможност за отдих и спорт

Повишаване качеството на живот в общини Болярово и Алпулу и осигуряване на възможност за отдих и спорт 1

От 02 юли 2011 до 01 януари 2013 г. се реализира проект „Повишаване качеството на живот в общини Болярово и Алпулу и осигуряване на възможности за отдих и спорт” по програма Трансгранично сътрудничество България – Турция. Водеща организация е Сдружение „Равновесие” с партньори Община Болярово – Област Ямбол и Община Алпулу, Окръг Къркларели, Република Турция.

Повишаване качеството на живот в общини Болярово и Алпулу и осигуряване на възможност за отдих и спорт 2 Повишаване качеството на живот в общини Болярово и Алпулу и осигуряване на възможност за отдих и спорт 3 Повишаване качеството на живот в общини Болярово и Алпулу и осигуряване на възможност за отдих и спорт 4 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA