Обучение на учители от ОУ „Христо Ботев“ гр. Черноморец и ОУ „Отец Паисий“село Равна гора по проект „Лесно като детска игра“

Обучение на учители за приложение на Програма за социално- емоционално образование на деца от 6 до 10 години по проект „Лесно като детска игра“ /Интерактивна академия за емоционална интелигентност/, финансиран от Фондация „Лъчезар Цоцорков“. Хотел „Поп Харитон“, Драновски манастир, 14 – 16 май 2021 г.