Обучение на лични асистенти и домашни помощници по проект ,,Достойни граждани на община Камено“

На 22 и 23 февруари 2016 година Сдружение „Равновесие” проведе обучение на кандидати за лични асистенти и домашни помощници, които желаят да се включат в екипа на Звено за предоставяне на почасови здравни и социални услуги в домашна среда. Звеното се ситуира в изпълнение на Договор № BG05МOP001-2.002-0110-С001  проект “Достойни граждани на Община Камено”. Проектът се финасира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Сдружението е партньор на Община Камено и се ангажира с обучения, супервизии и психологическо консултиране на екипа на Звеното за услуги в домашна среда и близките на потребителите на социалната услуга.

 

20160222_09090020160222_115742 20160222_115749 20160222_120031 20160222_120718 20160223_101520 20160222_121602 20160222_121313 20160223_105808