Обучение на доброволци и младежи горна степен на училищно обучение по програма,,Дъга“

В процеса на реализация на проект ,,Деца и младежи срещу трафика на бебта и деца в Община Камено“ беше проведено обучение на доброволци към Община Бургас и Сдружение ,,Равновесие“ от 30.09. до 2.10.2016г. и на ученици от СУ,,Христо Ботев“ гр.Камено от 7.10 до 9.10.2016г.Двете тридневни обучения бяха проведени в хотел в гр.Царево с обучителки Ваня Бонева ,Геника Байчева и НинаСтоева.

20161009_102430 20161008_114036 20161009_114411 20161009_125651 20161008_114016 20161008_113817 20161007_172455 20161007_172444 20161007_172431 20161002_093314 20161002_093156 20160930_183430